Hiro Fujiwara

Kaicho Wa Maid Sama! 8

Hiro Fujiwara and Esteban Volta

Kaichou wa Maid-sama! 5

Hiro Fujiwara and Alejo Beltzer

Kaicho Wa Maid Sama! 9

Hiro Fujiwara and Esteban Volta

Kaicho Wa Maid Sama! 2

Hiro Fujiwara and Alejo Beltzer

Kaichou wa Maid Sama 18

Hiro Fujiwara and Luciana Beretta

kaichou wa Maid-Sama 17

Hiro Fujiwara and Luciana Beretta

kaichou wa Maid-Sama 16

Hiro Fujiwara and Luciana Beretta

kaichou wa Maid-Sama 15

Hiro Fujiwara and Esteban Volta

Kaicho wa Maid-Sama 14

Hiro Fujiwara and Esteban Volta

Kaicho Wa Maid Sama! 7

Hiro Fujiwara and Esteban Volta

Kaicho Wa Maid Sama! 6

Hiro Fujiwara and Alejo Beltzer

Kaicho Wa Maid Sama! 4

Hiro Fujiwara and Alejo Beltzer

Kaicho Wa Maid Sama! 3

Hiro Fujiwara and Alejo Beltzer

Kaicho Wa Maid Sama! 1

Hiro Fujiwara and Alejo Beltzer

Kaicho wa Maid-Sama 13

Hiro Fujiwara and Gabriel Kakazu