By The Celtic House

Gaelic Books

Everyday Gaelic

Morag Macneill

£9.99
£9.29

Scottish Gaelic in Twelve Weeks

Roibeard O Maolalaigh and Iain MacAonghuis

£12.99
£12.08

Teach Your Dog Gaelic

Anne Cakebread

£5.99
£5.57

De an uair a tha e, a Mhgr Madadh?

Debi Gliori

£5.99
£5.57

Aon, Dha, Tri... Ruith!

Carol Thompson

£4.99
£4.64

Nadar De

Peter MacKay

£12.00
£11.16

Hallaig and Other Poems: Selected Poems of Sorley MacLean

Angus Peter Campbell, Aonghas MacNeacail, et al.

£9.99
£9.29

Steisean

Angus Peter Campbell

£8.99
£8.36

Spagan Agus an Dealbh

Ann Cook, Ellen Blance, et al.

£1.00
£0.93

Spagan Aig Feill Nan Deideagan

Ann Cook, Ellen Blance, et al.

£1.00
£0.93

Cho Mor 'S a Tha Mo Ghaol Ort

Sam McBratney and Anita Jeram

£4.99
£4.64

Caileag

Kim Lewis

£5.99
£5.57

Am Fuamhaire Spaideil

Julia Donaldson and Axel Scheffler

£5.99
£5.57

Te Bheag A'Ghruffalo

Julia Donaldson and Axel Scheffler

£5.99
£5.57

Aodach

Catherine Anholt

£2.99
£2.78

An Croitear

Martin Waddell and Helen Oxenbury

£5.99
£5.57

An Tractar Agus an Liobht

Catriona Black

£7.00
£6.51

Chan E Sin Mo Cheann-Fionn

Fiona Watt and Rachel Wells

£5.99
£5.57

Boidheach Beag

Anthony Browne

£10.99
£10.22

An Su

Heather Amery and Stephen Cartwright

£5.99
£5.57

Bheil Thu Idir Gu Math, Sam?

Amy Hest and Anita Jeram

£5.99
£5.57

Oidhche Mhath, Sam

Amy Hest and Anita Jeram

£5.99
£5.57

Hoigh! Cait!

Jim Field and Peter Bently

£5.99
£5.57

Clac-Clac Piseag

Luana Rinaldo

£3.99
£3.71

Clac-Clac Tunnag

Luana Rinaldo

£3.99
£3.71

A' Chiad Leabhar Dubh is Geal Do Naoidhein

Stella Baggot

£4.99
£4.64

Deich Spuinnich Bheaga

Mark Brownlow

£6.99
£6.50

Mach is Dachaidh

Oliver Jeffers

£6.99
£6.50

M' eudail air an iasg

Lucy Cousins

£6.99
£6.50

Maisy Luch: A' Dol a Chadal

Lucy Cousins

£6.99
£6.50

An Nighean air an Aiseag

Aonghas Padraig Cain

£7.99
£7.43

An t-Eilean Dubh

Herge

£7.99

Easy Learning Gaelic Age 7-11: Home Learning and School...

Collins Easy Learning

£4.99
£4.64

Easy Learning Gaelic Age 5-7: Home Learning and School...

Collins Easy Learning

£4.99
£4.64

Anna Ruadh

L M Montgomery and Etta Moffatt

£23.99
£22.31

An Gille, am Famh, an Sionnach 's an T-each

Charlie Mackesy

£16.98
£15.79

Seo a'Chroit aig Calum Ruadh

Pam Adams

£4.99
£4.64

Samhradh '78

Martainn Mac an t-Saoir

£9.99
£9.29

Ulaid Ragaim Ruaidh

Herge

£7.99

Bana-phrionnsa a' Phoca Phaipeir

Robert Munsch and Michael Martchenko

£7.99
£7.43

San Duthaich Uir

Alison Lang

£7.99
£7.43

An Lamh a Bheir

Seonaidh Charity

£7.99
£7.43

Banais na Bliadhna

Maureen MacLeod

£7.99
£7.43